ایده های نورپردازی در رستوران ها

ایده های نورپردازی رستوران

ایده های نورپردازی در رستوران ها : خلق یک فضای بی نقص برای ساخت یک رستوران واقعاً خاص، نورپردازی و روشنایی در طراحی بسیار اهمیت دارد. نورپردازی عالی باعث ایجاد حال خوب و محیطی جذاب می شود. البته هر آنچه را که در هر لیوان و بشقاب قرار می گیرد را درخشان می کند. از […]

مفهوم رنگ نور یا دمای رنگ در لامپ ها چیست؟

رنگ نور کلوین چیست؟

مفهوم رنگ نور یا دمای رنگ در لامپ ها چیست؟ دمای رنگ عددی است که برحسب کلوین بیان می شود و به نوعی بیان‌کننده رنگ نور خروجی می باشد. هرچه این عدد بالاتر باشد رنگ نور بیشتر به محدوده رنگهای سرد و سفید نزدیک‌تر است و هر چه این عدد کوچک‌تر باشد رنگ نور به […]