درایور ال ای دی

درایور LED آرایه ای از دیودهای ساطع کننده نور (LED) است که به صورت جداگانه قرار داده شده اند.