مفهوم رنگ نور یا دمای رنگ در لامپ ها چیست؟

رنگ نور یا دمای رنگ عددی است که برحسب کلوین بیان می شود و به نوعی بیان‌کننده رنگ نور خروجی می باشد. هرچه این عدد بالاتر باشد رنگ نور بیشتر به محدوده رنگ های سرد و سفید نزدیک‌تر است و هر چه این عدد کوچک‌تر باشد رنگ نور به محدوده رنگ های گرم (نظیر رنگ نور ناشی از لامپ های التهابی) نزدیکتر است.

به‌عنوان مثال وقتی گفته می شود دمای رنگ یک لامپ فلورسنت ۴۰۰۰ کلوین است به این معنی است که اگر جسم سیاه را تا ۴۰۰۰ کلوین گرم کنیم، نوری به رنگ لامپ فلورسنت منتشر می کند. جسم سیاه عنصری است که هیچ نوری منعکس نمی کند و کل نوری که به آن تابیده می شود را جذب می نماید. با حرارت دادن به جسم سیاه ابتدا نوری متمایل به رنگ های قرمز منتشر شده و با افزایش دما، رنگ نور به محدوده رنگ سفید و سپس آبی نزدیکتر می شود.

از آنجا که مفهوم دمای رنگ ممکن است برای بسیاری از کاربران، شناخته شده و ملموس نباشد، طبق استاندارد، برای بیان دمای رنگ، اصطلاحاتی توسط شرکت‌های سازنده لامپ متداول شده است که بر روی لامپ درج می شود.

این اصطلاحات عبارتند از:

1) Daylight : کلوین ۶۵۰۰-۵۴۰۰
2) Cool White : کلوین ۴۰۰۰
3) White : کلوین ۳۵۰۰
4) White Warm : kelvin 3000
5) Internal (رنگ نور لامپ رشته ­ای) : ۲۷۰۰ کلوین

رنگ نور مناسب در هر محیط، متناسب با کاربرد آن انتخاب می ­شود. در اغلب استانداردهای روشنایی، رنگ نور مناسب در هر محیط نیز درج می ­گردد.